Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

“Τακτοποιήθηκαν” ξανά τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής


Νέα ευνοϊκή τροπολογία για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να υπολογίσει – ούτε καν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – πόσο θα είναι το ύψος της ζημιάς για το ελληνικό δημόσιο.
Μέχρι τις 30 Αυγούστου τακτοποιούνται τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής, σύμφωνα με προσωρινή τροπολογία, η οποία είχε κατατεθεί  στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ):

  • Απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
  • Δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις.
  • Αναστέλλονται οι κατά του Μεγάρου πάσης φύσεως πράξεις διοικητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις και λήψεις οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.
  • Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου του λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
 Aπό The Best Blog in the City

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου