Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΕΛΣΤΑΤ: «Βουλιάζει» το σύστημα Υγείας από την κρίση και τις περικοπές


Στην Ελλάδα η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε σε 10,03%, 9,34%, 9,67% και 9,16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα στοιχεία που παρουσίασε η στατιστική υπηρεσία δείχνουν πως κινήθηκε η συνολική τρέχουσα υγειονομική δαπάνη ανά χρηματοδοτικό φορέα (Γενική Κυβέρνηση εκτός Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και λοιπές δαπάνες (από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Εκκλησία, κ.λπ.).

Οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2,0% το έτος 2011έναντι του 2010 και κατά 12,6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011.
Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4.4% έναντι του έτους 2010 και μείωση κατά 11.4% το έτος 2012 ως προς το έτος 2011. Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρατηρείται μείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012.
Από e-Reportaz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου