Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Έκθεση τις Κομισιόν . Πρωτιά για Ελλάδα σε ανεργία, μείωση μισθών και μετανάστευση

Δραματικές επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας καταγράφονται στην τριμηνιαία έκθεση της  για την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη.

Στη χώρα μας διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας (+19,7% του ενεργού πληθυσμού από τα χαμηλά του Μαρτίου 2008), η μεγαλύτερη μείωση της ονομαστικής αμοιβής ανά εργαζόμενο το 2012 (-4,2%), η μεγαλύτερη μείωση του κόστους εργασίας την ίδια χρονιά (-6,2%), η μεγαλύτερη μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα εργασίας (-5,5%), η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το 2008, του ποσοστού των νέων που δεν βρίσκονται ούτε σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ούτε στην αγορά εργασίας (+8,6% του πληθυσμού στις ηλικίες 15 έως 24 ετών), η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης (-11,6% από το 2008) και η μεγαλύτερη αύξηση της μετανάστευσης προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+170%).

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας είναι ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη όπου «παραδοσιακά καταγράφονται μεγάλες ανισότητες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση της Κομισιόν, ενώ το σύστημα κοινωνικών παροχών έχει διαχρονικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Επίσης, η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας (+2,1%) οφείλεται κυρίως στη μείωση της απασχόλησης και όχι στην αύξηση της παραγωγής, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Παράλληλα, η δραματική μείωση του κόστους εργασίας δεν οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών, συμπεραίνει η έκθεση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Ανάμεσα στις αιτίες της δραματικής συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, καθώς το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 20,7% την περίοδο 2001-2007, την ώρα που στη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,2% την ίδια περίοδο, ενώ σε χώρες όπως η Αυστρία (που έχει τη χαμηλότερη ανεργία στην Ευρώπη) αυξήθηκε κατά μόλις 5,8%.

Καθώς όμως το πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, η Κομισιόν πρότεινε δέσμη μέτρων για την ενίσχυση «της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης».

Το βασικό στοιχείο της πρότασης είναι η καταμέτρηση πέντε διαφορετικών δεικτών (ανεργία, ποσοστό νεαρών ατόμων εκτός εργασίας και εκπαίδευσης, διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών, ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και δείκτης ανισότητας).

Σε περίπτωση που μια χώρα βρίσκεται στο κόκκινο σε κάποιους από αυτούς τους δείκτες, όπως είναι η χώρα μας, η Επιτροπή θα λαμβάνει τη συγκεκριμένη παράμετρο υπόψη της στις εξειδικευμένες οικονομικές συστάσεις της για κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Εντούτοις, η εκτροπή αυτών των δεικτών δεν δεσμεύει τους εμπλεκόμενους στη χάραξη οικονομικής πολιτικής φορείς. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για κάποιο μέτρο με ουσιαστικό αντίκτυπο στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής, Μάρτιν Σουλτς, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η παρουσίαση της Επιτροπής «δεν είναι αρκετά φιλόδοξη».
 Από alterthess.gr
Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου